Vstupte do eshopu

"Cookie" je malé množství dat (jen několik bytů), které poslal WWW server do prohlížeče. Tato data jsou po určitou dobu v prohlížeči uložena a jsou zasílány zpět serveru s každým dalším požadavkem na další WWW stránky. Takto uložená informace je známa pouze prohlížeči, kterému byla zaslána a je zasílána pouze určenému serveru, obvykle tomu, který ji zaslal.

K čemu slouží cookies?

Používají se především k rozlišování uživatelů. Poté, co se uživatel přihlásí, je jeho prohlížeči šifrovaně zaslán cookie. Ten pak slouží k ověření autenticity uživatele u všech dalších požadavků stránky. Cookie je smazán v okamžiku, kdy se uživatel odhlásí. K jeho ztrátě dojde také tehdy, pokud uživatel zavře svůj prohlížeč, nebo když vyprší jeho platnost.

Je to bezpečné?


Cookie nemohou serveru poskytnout žádná data z vašeho pevného disku, neprozradí mu emailovou adresu ani žádné jiné informace o uživateli prohlížeče. Cookie samotné jsou přenášeny v rámci šifrovaného spojení a nejsou ukládány na disk, takže nikdo je nemůže získat ani zachycením "po cestě", ani z Vašeho disku. Navíc, každé cookie v sobě obsahují čas svého vytvoření a jsou platné pouze krátkou dobu po vytvoření. Následně se stávají zcela nepoužitelné.